Over de hele wereld verliezen boeren, vissers, gemeenschappen en stammen de toegang tot hun eigen land, en daarmee tot hun voornaamste middelen van bestaan. Bedrijven, financiers en overheden maken zich er schuldig aan landroof. Ook Nederlandse...