Uit alles blijkt dat circumcisie, zoals de medische term luidt, een sociaal-cultureel gebruik is dat weliswaar religieus is bestendigd, maar in beginsel weinig met religie heeft te maken. Mensen laten hun kind niet besnijden om dichter bij God te zijn, maar om geen afstand te scheppen tot de groep waartoe ze willen behoren.