Een gezamenlijk Europees beleid voor banken kan helpen om de onrust over de toekomst van de euro te verhelpen.