Nederland en andere eurolanden moeten er rekening mee houden dat zij hun leningen aan Griekenland deels moeten afwaarderen.Het Nederlandse kabinet sluit kwijtschelding uit en wil dat Griekenland zijn noodlening met rente terugbetaalt. Maar de vorig jaar aangestelde Nederlandse bewindvoerder bij het IMF noemt het wel degelijk een serieuze optie. Het Nederlandse aandeel in reeds verstrekte leningen aan Griekenland is € 7,6 mrd