Essent en Nuon zeggen dat de sterk gestegen kolenprijs hier debet aan is. Kolencentrales draaien 's nachts,

Volgens mij waren de nachttarieven voordeliger omdat er veel, ja héél veel minder van het electriciteitsnet gebruik gemaakt werd.

Ach, we zijn het wel gewend bestolen te worden.

Nog even en er staan én windmolens én zonnepanelen bij en aan m'n huis.