Kinderen die niet worden behandeld bij een taal- en/of spraakprobleem blijven achter in hun leerprestaties (schrijven, lezen, rekenen etc.). Hierdoor lopen ze vast in het vervolgonderwijs of volgen onderwijs op een veel te laag niveau.