Wijsheid is weten wanneer je de letter van de wet ondergeschikt moet maken aan de geest van beschaving.