De lente coalitie, heeft vriend en vijand verbaasd met haar snelle handelen. De hervormingen en bezuinigingen zijn drastisch. Belangrijkste is echter dat in het dreigende felle licht van een financieel-economisch debacle de GroenLinks fractie niet verstarde maar dapper overstak.

Het is over met de kille rechtse wind die al anderhalf jaar door het land waaide. Vele harde kille bezuinigingen zijn ongedaan gemaakt en hebben plaatsgemaakt voor hervormingen die jarenlang taboe waren. Met een zeer dikke Groene rand eromheen. En al is het akkoord misschien niet perfect, het heeft wel gezorgd voor rust en stabiliteit. Geen onnodige harde aanvaring met de andere europese landen en met de financiële markten. Want dat risico was prominent aanwezig.