Toenmalige PvdAleider was kritisch krantenstuk in het verkeerde keelgat geschoten