Nike zou een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het in stand houden van het dopingnetwerk van Lance Armstrong en US Postal.