De klimaatwetenschap is al bijna 2 eeuwen oud. Nadat de grondslagen in de 19e eeuw waren gelegd, werden in de 20e eeuw verschillende schattingen van de klimaatgevoeligheid gemaakt: de temperatuurstijging bij verdubbeling van de CO2-concentratie. En Keeling startte de langjarige meetreeks van de CO2-concentraties.
Deel 1 hier: http://www.nujij.nl/wetenschap/twee-eeuwen-klima …